Ajokortti > Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyys
YhteystiedotKuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyys

Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä (16.3.2007/273) koskee kuorma- ja linja-auton sekä niiden ja hinattavan ajoneuvon muodostaman ajoneuvoyhdistelmän kuljettajalta tieliikenteessä vaadittavaa ammattipätevyyttä. Ilman tätä ammattipätevyyttä ei edellä mainittuja ajoneuvoja saa kuljettaa ammattimaisesti tieliikenteessä.

Kuorma- ja linja-auton kuljettajalta vaaditaan perustason ammattipätevyys, joka on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Ammattipätevyyden voimassaoloa voidaan jatkaa viideksi vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella. Ammattipätevyys on voimassa kuitenkin enintään siihen saakka, johon hakijan ajo-oikeus on voimassa.

Perustason koulutuksen laajuus vaikuttaa siihen minkälaista ajoneuvoa saa ammatikseen kuljettaa. Koulutuksen tarkemmasta sisällöstä löytyy tietoa Liikenteen turvallisuusviraston internetsivuilta.

Osoituksena ammattipätevyydestä kuljettajalle myönnetään edellytysten täyttyessä hakemuksesta kuljettajan ammattipätevyyskortti, jonka myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto. Tarkempia tietoja ammattipätevyyskortin hakemisesta löytyy Liikenteen turvallisuusviraston internetsivuilta.

Ammattipätevyyttä osoittava merkintä voidaan tehdä myös ajokorttiin, jos hakija täyttää ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset sekä tieliikennelaissa tai sen nojalla säädetyt ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset. Hakemus ammattipätevyyden merkitsemisestä ajokorttiin tehdään asuinpaikan poliisille.

Ammattipätevyyttä osoittavan merkinnän tekeminen ajokorttiin edellyttää uuden ajokortin hakemista.
Hakemuksen liitteenä tulee olla:

  • kaksi valokuvaa (valokuvana voidaan käyttää myös aikaisemmin ajoneuvoliikennerekisteriin talletettua valokuvaa, josta hakijan hyvin tunnistaa).
Tulostettava versio

Share

Hae sivustolta: