Ajokortti > Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyys
YhteystiedotKuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyys

Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä (16.3.2007/273) koskee kuorma- ja linja-auton sekä niiden ja hinattavan ajoneuvon muodostaman ajoneuvoyhdistelmän kuljettajalta tieliikenteessä vaadittavaa ammattipätevyyttä. Ammattipätevyyssäädökset koskevat myös liikennetraktorin kuljettajaa, muissa kuin polttoainemaksusta annetun lain 7 §:n tarkoitetuissa kuljetuksissa. Näitä ovat maa- ja metsätalouden kuljetukset.

Ilman laissa tarkoitettua ammattipätevyyttä ei edellä mainittuja ajoneuvoja saa kuljettaa ammattimaisesti tieliikenteessä. Kuljettajalta ei kuitenkaan edellytetä ammattipätevyyttä seuraavissa tapauksissa:

  • ajoneuvon suurin sallittu rakenteellinen nopeus on 45 kilometriä tunnissa
  • ajoneuvo on viranomaisen tai oppilaitoksen käytössä
  • ajoneuvoa koeajetaan tai siirretään korjaamisen, huoltamisen tai katsastamisen yhteydessä tai siirretään varikkoalueella pesun, siivouksen tai tankkauksen yhteydessä
  • linja-autoa käytetään yksityisesti muihin kuin kaupallisiin henkilökuljetuksiin, jotka suoritetaan kuljettajan kanssa samassa taloudessa asuvien kuljettamiseksi ja linja-auto on heistä jonkun omistuksessa
  • ajoneuvolla kuljetetaan materiaaleja tai laitteita, joita kuljettaja ammattiaan harjoittaessaan käyttää, eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoimensa, tai ajoneuvolla kuljetetaan vähäisessä määrin omia tuotteita, joita kuljettaja myy yhdessä tietyssä paikassa, eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoimensa
  • ajoneuvoa käytetään yksityisesti muihin kuin kaupallisiin tavara-kuljetuksiin

Osoituksena ammattipätevyydestä kuljettajalle myönnetään edellytysten täyttyessä hakemuksesta kuljettajan ammattipätevyyskortti, jonka myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto. Tarkempia tietoja ammattipätevyyskortin hakemisesta löytyy Liikenteen turvallisuusviraston internetsivuilta.

Ammattipätevyyttä osoittava merkintä voidaan tehdä myös vaihtoehtoisesti ajokorttiin, jos hakija täyttää ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset sekä tieliikennelaissa tai sen nojalla säädetyt ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset. Hakemus ammattipätevyyden merkitsemisestä ajokorttiin tehdään asuinpaikan poliisille.

Ammattipätevyyttä osoittavan merkinnän tekeminen ajokorttiin edellyttää uuden ajokortin hakemista. Hakemuksen tulee liittää kaksi valokuvaa (valokuvana voidaan käyttää myös aikaisemmin ajoneuvoliikennerekisteriin talletettua valokuvaa, josta hakijan hyvin tunnistaa).

Tulostettava versio

Share

Hae sivustolta: