Poliisihallitus

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Asemapäällikönkatu 14
PL 22
00521 HELSINKI

Puh 0295 480 181
Toimipaikkojen yhteystiedot

Viranomaisille laittoman maahantulon vastainen toimintaohjelma

21.04.2010

Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpiteiden toteuttamiseksi viranomaisille on laadittu laittoman maahantulon torjunnan toimintaohjelma vuosille 2010-2011. Ohjelma on ensimmäinen tätä aluetta käsittelevä poikkihallinnollinen toimintaohjelma.

Laittoman maahantulon torjunta yhdistetään usein vain ulkorajavalvonnan yhteydessä tapahtuvaksi toiminnaksi. Todellisuudessa laittoman maahantulon ennalta estämisessä on mukana laaja joukko eri hallinnonalojen toimijoita. Toimintaohjelma sisältää n. 30 toimenpidesuositusta, jotka on vastuutettu eri viranomaistahoille. Keskeisiä viranomaisia laittoman maahantulon torjunnassa ovat poliisi, rajavartiolaitos, Maahanmuuttovirasto, sisäasiainministeriön maahanmuutto-osasto ja ulkoasiainministeriö. 

Laittomaan maahantuloon liittyy yhä useammin järjestäytynyttä rikollisuutta sekä syrjäytymiseen ja riistoon liittyviä lieveilmiöitä. Räikeimmät tapaukset liittyvät ihmissalakuljetukseen ja ihmiskaupparikoksiin.

Ohjelman lähtökohtana on toisaalta se, että laittoman maahantulon torjunnassa tulisi toteuttaa etupainotteista toimintaa, jotta kalliisiin jälkikäteisiin toimenpiteisiin ei tarvitsisi ryhtyä. Etukäteistä laittoman maahantulon torjuntaa tehdään lähtö- ja kauttakulkuvaltioissa, käytännössä Suomen ulkomaan edustustoissa. Toisaalta vapaan liikkuvuuden lisääntyessä Euroopan Unionin alueella sisämaan ulkomaalaisvalvonnan merkitys kasvaa, kun laiton maahantulo Suomeen tapahtuu EU:n sisärajojen kautta. Tästä johtuen laittoman maahantulon torjunnassa sisämaan ulkomaalaisvalvonnan kehittämisen merkitys korostuu ja poliisin rooli laittoman maahantulon torjunnassa kasvaa.

Euroopan komission arvion mukaan Euroopan Unionin alueella oleskelee laittomasti noin 8 miljoonaa ihmistä. Heistä yli puolet on saapunut alueelle laillisesti ja jäänyt oleskeluoikeuden päätyttyä alueelle laittomasti. Vuosittain unionin alueella jää kiinni noin 500 000 laittomasti alueella oleskelevaa henkilöä. Suomessa vuonna 2009 tavattiin lähes 7000 laittomasti maassa oleskellutta henkilöä.

Laittoman maahantulon vastainen toimintaohjelma 2010 - 2011 (Poliisin ylijohdon julkaisu 5/2009)


Takaisin | Tulosta sivuShare

Hae sivustolta: