PolisstyrelsenPolisstyrelsen

Polisstyrelsens uppgift är att planera, leda, utveckla och övervaka polisverksamheten och dess stödfunktioner. Därutöver ansvarar den för att se till att polisens uppgifter finns tillgänglig i lika utsträckning i hela landet, beslutar om samarbetet mellan polisenheterna och ansvarar för resultatstyrningen av polisenheterna.

Polisstyrelsens funktioner är delade mellan tre enheter

  • enheten för polisverksamhet
  • staben
  • resursenhet 

Polisstyrelsen ligger i Helsingfors. Dessutom finns separat enhet för övervakning av säkerhetbranschen i S:t Michel samt vapenförvaltning och lotteriförvaltning i Riihimäki.
Sök på webbplatsen: